Full text: Lehrplan für Biologie

 
FH 
EEE 
 
 
SEHESHSSERESHEESE SSH 
EEE 
. ı " rn 28 [25 
\ 11-0 „eis 5 k m IE: 
—— IS z || 2. 
” Er iz 10 Pt ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV = ss I 
BE ao | 20 WXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz E er 22 
1 
FH 1. 1 2. 8 Pt ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV „ En 
FH un WXYZ abcdefghijkImnopgrstuvwxyz | 1.8 
= I 1.8 
ja 
Ike IE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mm 
! =EeH 
EEFHEEEFEFFEEH 
 
 
 
nefalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PET 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Pt ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
WXYZ abcdefghijkImnopgrstuvwxyz 
 
 
 
 
 
 
 
g 
 
 
 
 
O 
 
8 D 
6 
ANLSAOIONNTAÜHIIATITV 119 
zAxmAnysıbdouwpyftysjspsge ZAXM 
zAxmangssbdouwpgfiysppsge ZAXM 
ANLSIOIONWINMIIHDIAADAV 148 
ul 
: EEE 
ns [INNnpnnnnpIn pn IIIIINIIIIIU IN INIIININTIIINIIII IN 
 
 
zAxmAngssbdouwpgysppsge ZAXM 
ANLSAOIONWTMIIHDIAAIUV Id OL 
 
 
| 1.0 se 
ee 
l 
 
Sw gt 
I 
„gg 
w 
zes 
= it 
m II 
 
= 
 
 
 
6Pt ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
WXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 
8Pt ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
WXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 
10 Pt ABCDEFGHIJKLMNOPOQORSTUV 
WXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 
 
 
 
 
en 
8 
 
SEICHLLIITL 
18 19 20) 
° hululirtudnebn nn Sr lululdnlnlundlndun'ununlundlunden] 
TE 1 50 ESSER TEST CHARTS 
 
 
= 2.8 2.5 
ps je: 
= 
oO 
 
12 wu I == 
w 2 jj22 ea = IE Il 
10 Pt ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
WXYZ abcdefghijklmnoparstuvwxyz 
Er 8Pt ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
zes WXYZ abcdefghijkImnopgrstuvwxyz 
k 16.3 
: 
Su gas 
KB 
2 IS 
ji 
e 2 22 
E _ 
L 
 
 
 
 
 
 
 
w 
Ewe 
 
uch, 
en 
 
 
 
 
 
 
 
Il = 
en 6Pt ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV —_ 
WXYZ abcdefghijkImnopgrstuvwxyz H Hl 
ze: Ele) 
FEEEEEEFFFEEEEEFFR SEEEEREEEESFEEEE EEEEEEE:EFE FH 
1 1 1 1 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
—. 
D 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.